9 mẫu đồng hồ hiển thị trên xe ô tô có thiết kế đẹp nhất

Các chuyên gia cho rằng, bảng táp lô có cụm đồng hồ hiển thị thiết kế đẹp mắt và được trình bày rõ ràng, dễ hiểu chắc chắn sẽ tăng cảm giác lái thú vị cho người sử dụng xe ô tô. Dưới đây là 9 mẫu đồng hồ hiển thị trên xe ô tô đẹp nhất do Top Gear bình chọn.

9 mẫu đồng hồ hiển thị trên xe ô tô có thiết kế đẹp nhất 1.

9 mẫu đồng hồ hiển thị trên xe ô tô có thiết kế đẹp nhất 2.

9 mẫu đồng hồ hiển thị trên xe ô tô có thiết kế đẹp nhất 3.

9 mẫu đồng hồ hiển thị trên xe ô tô có thiết kế đẹp nhất 4.

9 mẫu đồng hồ hiển thị trên xe ô tô có thiết kế đẹp nhất 5.

9 mẫu đồng hồ hiển thị trên xe ô tô có thiết kế đẹp nhất 6.

9 mẫu đồng hồ hiển thị trên xe ô tô có thiết kế đẹp nhất 7.

9 mẫu đồng hồ hiển thị trên xe ô tô có thiết kế đẹp nhất 8.

9 mẫu đồng hồ hiển thị trên xe ô tô có thiết kế đẹp nhất 9.

9 mẫu đồng hồ hiển thị trên xe ô tô có thiết kế đẹp nhất 10.

Bài viết khác